Kurumların ve mekânların giriş kapısında görev yapar. Araçla gelen misafirleri karşılayarak ; araçlarını teslim alıp güvenli bir şekilde park yerine götürür ve aracı park eder.

VALENİN GÖREV DAĞILIMI

Vale mesleği kendi içerisinde beş bölüme ayrılır. Bu bölümler;

 1. Proje Müdürü
 2. Karşılama Görevlisi
 3. Araç Taşıyıcı
 4. Sevk Sorumlusu
 5. Araç Kabul Ödeme Nokta Sorumlusu (Yoğun olan projelerde bölüm istihdam edilir)

 

 

1-) PROJE MÜDÜRÜ GÖREV VE TANIMI:

 • Çalışan tüm ekipten sorumludur.
 • Personelin disiplinli çalışmasını sağlar.
 • Personelin çalışma vardiyasını düzenler, hazırlar.
 • Kimin nerede ve nasıl görev yapacağını tanzim eder.
 • Çalıştığı kurum ve şirket arasındaki köprüdür.
 • Projede yaşanacak aksaklıkların önüne geçmek için gerekli tedbirleri alarak hizmetin işleyişini düzgün hale getirir.

 

 

2-) KARŞILAMANIN GÖREVLERİ:

 • Çalışmış olduğu işletmede ; misafirlerin giriş yaptığı noktalarda görev yapar.
 • Gelen misafirlerin araç kapılarını açarak güler yüzle karşılar.
 • Araçların kayıtlarını oluşturur.
 • Misafiri bilgilendirerek yönlendirir.
 • Aracı , taşıyıcı olan personele teslim eder.

 

 

3-) ARAÇ TAŞIYICILARININ GÖREVLERİ

 • Karşılama görevlisinden aracı teslim alır.
 • Koltuk ayarları dışında aracın hiçbir ayarı ile oynamaz.
 • Aracı güvenli bir şekilde park alanına götürerek park eder.
 • Aracı kilitleyerek ; -araç anahtarını –Otopark Sevk Sorumlusuna plaka ve markasını söyleyerek teslim eder.
 • Araç çıkışlarında ise Sevk sorumlusundan aldığı bilgiler doğrultusunda (araç kodu-bir nüshası müşteride kalan araç fişiyle birlikte) doğrulama yaparak aracı müşteriye teslim eder.

 

ARAÇ TAŞIYICILARININ SORUMLULUKLARI

 • Aracın direksiyon koltuk vites ve el freni dışında hiçbir yerine dokunmaz , kurcalamaz.
 • Aracın kendisine –emanet- edildiğinin farkında olarak emanete ihanet edilmeyeceğinin bilincinde olarak hareket eder.
 • Araç girişlerinde plaka bilgilendirmesini sevk sorumlusuna yapar. Araç tesliminde ise müşterideki bilgiler ile araç çıkış bilgilerini kıyaslayarak aracı teslim eder.
 • Kişisel bakımına dikkat eder.
 • İşletmenin kurumsal kıyafeti ile hizmet sunar.
 • İş disiplinine riayet eder.
 • Mesai saatlerine ve üslubuna dikkat eder.
 • Araç kullanırken gerekli özeni gösterir.

 

 

4-) SEVK (OPERASYON) SORUMLUSU GÖREVİ

 • Otopark Sevk sorumlusu park alanındaki düzenlemeyi ve işleyişi sağlar.
 • Araç Taşıyıcı valelerin getirdiği araçları park alanına yönlendirip park etmelerini sağlar.
 • Araç taşıyıcı valelerin kendisine verdiği bilgiler doğrultusunda araç kayıtlarını oluşturur.
 • Park alanının işleyiş, düzen ve disiplinini sağlar.
 • Park alanındaki araçların çağrılmasıyla birlikte araçların anahtarlarıyla  –araç kodu-ve ya araç fişleriyle Taşıyıcı Vale Personeline teslim ederek çıkışı sağlamak.

 

 

5-) ARAÇ KABUL VE ÖDEME NOKTASI SORUMLUSU

 • Yoğun olan projelerde görev yaparlar.
 • Araçların giriş kayıtlarını oluştururlar.
 • Çıkışta ise vale ücretini tahsil ederek , sistem üzerinden araçları otoparktan istek yaparak çağırırlar.