Vale mesleği de diğer meslekler gibi  ihtiyaç doğrultusunda hasıl olmuş meslek dallarından bir tanesidir.

Sektörde ise hizmet sektörü içerisinde yer almaktadır.

Hizmet sektörünün gayesi ise müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaktır.

Müşteri ve misafirlerin memnuniyetini arttırıp , gelecek müşteri ve misafir sayısını çoğaltmak 

düşüncesinde olan işletmeler ve kurumlar bu hizmetten faydalanmaktadırlar.

 

 • İşletmelerde ve kurumlarda çalışırlar.
 • İşletmelere ve kurumlara araçlarıyla gelen misafirlerin ve müşterilerin araçlarını park etmek için

harcadıkları zamanın ve otopark karmaşasının önüne geçmek için görev yaparlar.

Gayeleri ise misafir ve müşteri memnuniyetini arttırarak çalışmış olduğu kuruma katma değer sağlayıp ,

hizmet verdiği misafir ve müşterilerine kendilerinin özel olduğunu hissettirmektir.

Onun içindir ki ; ''Vale Çalışmış Olduğu Kurumun İLK ve SON Yüzüdür.''

VALENİN GÖREV DAĞILIMI

Vale mesleği kendi içerisinde beş bölüme ayrılır. Bu bölümler;

 1. Proje Müdürü
 2. Karşılama Görevlisi
 3. Araç Taşıyıcı
 4. Sevk Sorumlusu
 5. Araç Kabul Ödeme Nokta Sorumlusu (Yoğun olan projelerde bölüm istihdam edilir)

 

 

1-) PROJE MÜDÜRÜ GÖREV VE TANIMI:

 • Çalışan tüm ekipten sorumludur.
 • Personelin disiplinli çalışmasını sağlar.
 • Personelin çalışma vardiyasını düzenler, hazırlar.
 • Kimin nerede ve nasıl görev yapacağını tanzim eder.
 • Çalıştığı kurum ve şirket arasındaki köprüdür.
 • Projede yaşanacak aksaklıkların önüne geçmek için gerekli tedbirleri alarak hizmetin işleyişini düzgün hale getirir.

 

 

2-) KARŞILAMANIN GÖREVLERİ:

 • Çalışmış olduğu işletmede ; misafirlerin giriş yaptığı noktalarda görev yapar.
 • Gelen misafirlerin araç kapılarını açarak güler yüzle karşılar.
 • Araçların kayıtlarını oluşturur.
 • Misafiri bilgilendirerek yönlendirir.
 • Aracı , taşıyıcı olan personele teslim eder.

 

 

3-) ARAÇ TAŞIYICILARININ GÖREVLERİ

 • Karşılama görevlisinden aracı teslim alır.
 • Koltuk ayarları dışında aracın hiçbir ayarı ile oynamaz.
 • Aracı güvenli bir şekilde park alanına götürerek park eder.
 • Aracı kilitleyerek ; -araç anahtarını –Otopark Sevk Sorumlusuna plaka ve markasını söyleyerek teslim eder.
 • Araç çıkışlarında ise Sevk sorumlusundan aldığı bilgiler doğrultusunda (araç kodu-bir nüshası müşteride kalan araç fişiyle birlikte) doğrulama yaparak aracı müşteriye teslim eder.

 

ARAÇ TAŞIYICILARININ SORUMLULUKLARI

 • Aracın direksiyon koltuk vites ve el freni dışında hiçbir yerine dokunmaz , kurcalamaz.
 • Aracın kendisine –emanet- edildiğinin farkında olarak emanete ihanet edilmeyeceğinin bilincinde olarak hareket eder.
 • Araç girişlerinde plaka bilgilendirmesini sevk sorumlusuna yapar. Araç tesliminde ise müşterideki bilgiler ile araç çıkış bilgilerini kıyaslayarak aracı teslim eder.
 • Kişisel bakımına dikkat eder.
 • İşletmenin kurumsal kıyafeti ile hizmet sunar.
 • İş disiplinine riayet eder.
 • Mesai saatlerine ve üslubuna dikkat eder.
 • Araç kullanırken gerekli özeni gösterir.

 

 

4-) SEVK (OPERASYON) SORUMLUSU GÖREVİ

 • Otopark Sevk sorumlusu park alanındaki düzenlemeyi ve işleyişi sağlar.
 • Araç Taşıyıcı valelerin getirdiği araçları park alanına yönlendirip park etmelerini sağlar.
 • Araç taşıyıcı valelerin kendisine verdiği bilgiler doğrultusunda araç kayıtlarını oluşturur.
 • Park alanının işleyiş, düzen ve disiplinini sağlar.
 • Park alanındaki araçların çağrılmasıyla birlikte araçların anahtarlarıyla  –araç kodu-ve ya araç fişleriyle Taşıyıcı Vale Personeline teslim ederek çıkışı sağlamak.

 

 

5-) ARAÇ KABUL VE ÖDEME NOKTASI SORUMLUSU

 • Yoğun olan projelerde görev yaparlar.
 • Araçların giriş kayıtlarını oluştururlar.
 • Çıkışta ise vale ücretini tahsil ederek , sistem üzerinden araçları otoparktan istek yaparak çağırırlar.